Garager

 

Ejerforeningen Ellebjerg har et mindre garageanlæg i gården med plads til både motorcykler og biler.

Garageanlægget består af 21 garager, hvoraf 4 er til motorcykler og 17 til biler. Da vi er 259 lejligheder om de 21 garager, må man regne med ventetid på garagerne.

 

 

Leje af garage:

  • Bilgarage - 537 kr. pr. måned. (2019 tal, stiger med 3% pr. år)
  • Motorcykelgarage - 231 kr. pr. måned. (2019 tal, stiger med 3% pr. år)
     

Ønsker du at blive skrevet op til en garage?

Ønsker du at blive skrevet op til en garage, skal du kontakte bestyrelsen her.

 

Ordensregler for garageanlægget:
§1

Enhver lejer er pligtig at vise hensynsfuldhed og agtpågivenhed ved kørsel gennem gården og porten.

Kør aldrig hurtigere end De kan standse motorkøretøjet på stedet.

Stands om fornødent helt, inden udkørsel over fortovet. Undgå unødvendig støj med motorkøretøjet.

 

§2

Enhver skal rengøre efter sig, når motorkøretøjet er blevet vasket, poleret m.v. Lejeren er pligtig at holde rent i garagen.

Affald skal henlægges i de ved garageanlægget opstillede affaldscontainere.

Vandslange, kost og skovl skal på plads i redskabsrummet efter afbenyttelse.

Husk at slukke for vand og lys efter afbenyttelse.

 

§3

Garagerne må kun benyttes til boligejernes egne motorkøretøjer og garagerne må ikke benyttes til opmagasinering o.lign.

 

§4

Al leg og boldspil i garageanlæggets gård er forbudt. Parkering i gården er forbudt.

 

§5

Der skal udvises forsigtighed med åben ild og lys i garagegården og i garagerne.

 

§6

Boligejerforeningens vedtægter skal i øvrigt overholdes. Misligholdelse af vedtægter og ordensreglement vil medføre ophævelse af lejemålet med øjeblikkelig varsel.

 

E/F Ellebjerg
Ellebjergvej 1-23, Händelsvej 2-34, Haydnsvej 9-25, Stubmøllevej 22 og Sjælør Boulevard 45
2450 København SV
CVR: 65091917

SJELDANI Boligadministration
P. Knudsens Gade 1
2450 København SV
Tlf.: 33242111

Email: info@sjeldani.dk
Hjemmeside: www.sjeldani.dk


Antal besøgende: 131160 (denne uge: 2518)