Vedligeholdelse af ejendommen

 

I janaur 2013 fik vi udarbejdet en vedligeholdelsesplan samt budget over vedligeholdelseudgifter på 10 års sigt. Du kan downloade vedligeholdelsesplanen og budgettet her til højre eller på siden 'Dokumentarkiv' her til venstre, alternativt kan du få den udleveret af administrator eller den første tirsdag i måneden, hvor bestyrelsen har åbningstid i varmemesterkontoret.

På generalforsamlingen i 2013 blev det besluttet at flere af punkterne på vedligeholdelsesplanen skulle ordnes og i slutningen af 2013 gik vores håndværkere så igang med dette, arbejderne blev afsluttet i foråret 2014.

 

Tag

Taget på hele Ellebjergvej og lidt over halvdelen af Haydnsvej blev udskiftet i forbindelse med det store renoveringsprojekt i 2013. Vi krydser nu fingre for at taget holder i en evighed. Taget på resten af ejendommen, altså resten af Haydnsvej, hele Händelsvej og så tegltaget på Sjælør Boulevard er fra 1998/1999 og det håber vi holder meget længere end det tag vi netop har skiftet.

 

Belægning på fortorv og veje

Fortorvet på Hændelsvej, Stubmøllevej og Sjælør Boulevard blev udskiftet i forbindelse med det store projekt i 2013. Fortorv og vej på Haydnsvej blev ordnet i 2008.

 

Vandrør i kældre

Alle rør i kældrene blev udskiftet og isoleret i forbindelse med det store projekt i 2013/2014. Mange beboere har oplevet langt bedre vandtryk og renere vand, hvilket ud over de gamle rørs yderst ringe tilstand, også var en af årsagerne til at de skulle skiftes. Bestyrelsen forventer at kunne spare en del på vandet fremadrettet ved at have fået alle rør isoleret og så falder udgifterne til reparation af vandrør drastisk.

 

Blødt vand

 Vi har i oktober 2019 fået installeret blødgøringsanlæg fra Lagur.

Vandets kalkindhold er intakt, men kalken har en anden struktur, så den ikke kan sætte sig fast.

Se i dokumentarkivet for nærmere informationer.

 

Vandrør og faldstammer + vandmålere

På generalforsamlingen i 2013 blev det besluttet at vi fra den løbende vedligeholdelseskonto, hvert år skulle udskifte vandrør og faldstammer i 4 opgange. I 2013/2014 blev der skiftet vandrør og faldstammer i følgende opgange:

 • Ellebjergvej 13
 • Ellebjergvej 15
 • Sjælør Boulevard 45
 • Händelsvej 2
 • Händelsvej 4
 • Händelsvej 6
 • Händelsvej 8
 • Händelsvej 10
 • Händelsvej 12
 • Händelsvej 14
 • Händelsvej 16
 • Händelsvej 18
 • Händelsvej 20
 • Händelsvej 24
 • Händelsvej 28
 • Händelsvej 30
 • Händelsvej 32
 • Haydnsvej 19

Udover udskiftningen af rør så blev der også klargjort til at der fremadrettet kan afregnes vand efter målere.

Vi fortsætter istandsættelsen af rør indtil alle opgange har fået udskiftet vandrør og faldstammer og klargjort til varmemålere.

 

Gården

Istandsættelse af gården var en stor del af projektet i 2013/2014.

Alt den gamle asfaltbelægning er udskiftet med nye Herregårdssten hvor dette har været muligt og resten af arealet ved skraldeskure og garager er udskiftet med ny asfalt.

Bedene har fået ny mørk flis og får ligeledes nye buske, blomster og/eller træer. Endvidere er der etableret nye bede i alle ejendommen hjørner som skal gøre gården mere grøn og anvendelig. Vi har fået lavet et plateau på græsplænen ud for garageanlægget således at dette stykke bliver mere plant og anvendeligt. De høje bede har fået ny stensætning alle steder.

Belysningen i gården er fuldstændig udskiftet og langt mere behagelig og hyggelig. Lyset slukker nu som led i vores spareplan kl. 24.00.

Alle tørrestativer, gelændre til kældre og porten er også blevet skiftet til nyt. Vores skraldeskure og garager bliver endvidere behandlet i løbet af 2014.

Desuden er der opsat ny skiltning i hele gården og et oversigtskort over hele ejendommen. 

 

Legeplads

Legepladsen blev i slutningen af 2012 fuldstændig totalrenoveret. Den kedelige asfalt blev udskiftet med græsbelægning og smukke Herregårdssten. Der blev opstillet nye legeredskaber og udlagt faldmåtter hvor dette var nødvendigt. I forbindelse med det store gårdprojekt blev der endvidere etableret orienteringsbelysning og ny stensætning til bedene.

 

Kælderhalse/kælderdøre

Vores kældernedgange og gelændre var i virkelig dårlig stand og de blev derfor også udskiftet under projektet i 2013/2014. Hældningen på trapperne blev gjort mindre stejl og så blev der etableret fire lange nedgange til bl.a. cykler og barnevogne.

Endvidere blev der etableret ny belysning, pudset kælderskakter, udskiftet samtlige kælderdøre ud mod gården. Kælderdørene er endvidere forberedt til elektronisk adgangskontrol.

I de fire cykel/barnevognskældre bliver der opsat nye cykelstativer i 2014 og så etableres der automatisk døråbning. 

 

Varme

Vores varmestyringssystem er løbende blevet opdateret og renoveret.

I midten af 2013, blev der opsat varmemålere i alle lejligheder og fremadrettet faktureres alle lejligheder efter forbrug.

 

Vaskemaskiner

Alle vaskerier blev renoveret i midten af 2010. Tidligere skulle der købes vaskemønter hos enten viceværter eller bestyrelse. Nu har hver lejlighed sin egen chip, som kan bruges i alle vaskerum og hvor man automatisk faktureres over sin næste fællesudgif afregning, når chippen anvendes i et vaskeri. Når vaskemaskiner og tørretumbleer går i stykker, bliver de udskiftet.

 
Dokumenter

E/F Ellebjerg
Ellebjergvej 1-23, Händelsvej 2-34, Haydnsvej 9-25, Stubmøllevej 22 og Sjælør Boulevard 45
2450 København SV
CVR: 65091917

SJELDANI Boligadministration
P. Knudsens Gade 1
2450 København SV
Tlf.: 33242111

Email: info@sjeldani.dk
Hjemmeside: www.sjeldani.dk


Antal besøgende: 131162 (denne uge: 2520)